Compromís per Aldaia vam votar a favor de la moció conjunta, presentada el darrer 30 d’octubre al Ple Municipal, en favor de demanar al govern d’Espanya el reconeixement de la condició de tribunal consuetudinari al Tribunal del Rollet de l’Horta d’Aldaia.

Els portaveus del grup, Pepe Roig i Lluís Albert Granell, van explicar que la mesura cobra una gran rellevància perquè, amb aquesta condició, l’horta d’Aldaia es revaloritzaria, la qual cosa suposarà una garantia de continuïtat de les pràctiques agícoles al nostre terme.