En la línia d’empoderar la ciutadania i de democratitzar les decisions amb un impacte col·lectiu significatiu, el grup Compromís per Aldaia vam defensar, en el darrer Ple municipal d’octubre, la creació d’un Consell d’Associacions municipal que tinga per objecte el debat i decisió sobre la distribució de les subvencions ofertades per l’Ajuntament.

La proposta va ser explicada en el transcurs d’un punt de l’ordre del dia en què es debatia la necessitat de modificar la quantitat percebuda per l’Associació Andalusa d’Aldaia d’una subvenció nominativa, com a conseqüència d’una errada en l’expedient. El grup Compromís, que vam votar-hi a favor, vam aprofitar per demanar canals més democràtics i participatius en la distribució de les subvencions.

Així doncs, Compromís per Aldaia ens manifestem a favor d’un Consell d’Associacions que gestione, directament i sense intermediacions administratives, la distribució de disposicions dineràries ofertades per l’Ajuntament, en base a les necessitats de l’associacionisme local. Aquesta fórmula, entenem, reforçaria el lligam entre les diferents associacions locals i democratitzaria la presa de decisions col·lectives.

Aprofitem, així mateix, per mostrar el nostre rebuig a l’abús en la utilització de les subvencions nominatives, que haurien de ser excepcionals. El recurs reiterat a aquesta figura perjudica greument la democràcia i anul·la, al nostre parer, el caràcter competitiu i concurrent que hauria de guiar els processos de concessió de subvencions.

*El vídeo adjunt mostra la intervenció dels nostres portaveus al Ple d’octubre