El passat 30 d’octubre, durant la celebració del darrer Ple municipal, Compromís per Aldaia vam votar en contra del Reglament de Participació proposat pel govern local, en ordre a crear un òrgan consultiu en l’àmbit municipal que guie la gestió sobre els afers més importants de la localitat.

Lluís Albert Granell, aprofitant el torn de paraula, va declarar que no entén el concepte de participació municipal lligat a la representació política: “No entenem que hi haja representació política a un Consell municipal consultiu; per contra, creiem necessari l’empoderament de la gent, el treball en òrgans sectorials, i fins i tot la creació d’assemblees amb poder absolut“.

*El vídeo incorporat a la notícia en mostra la intervenció completa